Het pinraildiagram

De sfeer aan boord is gespannen. Sabry is bang dat hij geen salaris zal krijgen zolang zijn papieren niet in de orde zijn, terwijl zijn hele gezin in Egypte afhankelijk is van zijn inkomen. Paul vreest dat hij tijdens het Sail-festival alleen maar in de keuken zal staan, hoewel hij er nog zo op gehamerd had dat hij niet ging koken. Marijn ziet zichzelf al de hele zomer bier tappen in plaats van de zaken aan dek te managen. En ik vraag me af hoe we hier überhaupt zeil gaan zetten als iedereen in de service moet werken terwijl ikzelf nog geen flauw benul heb welke lijn bij welk zeil hoort en of die lijn wel op de juiste plek belegd is.

Bij een kop koffie of een biertje hebben we het aan boord hartstikke gezellig met z’n allen, Fred incluis. Maar ieders onzekerheid over de werkzaamheden doet de algehele sfeer geen goed.

Als oplossing voor het probleem van de touwen die na de schilderbeurt lukraak ergens vastgezet zijn, vraag ik Marijn of hij een pinraildiagram wil maken. Een schema van alle pinnen aan boord met daarbij de naam van welke touw waar thuishoort. Zodra dat schema klaar is, kunnen we de pinnen gaan labelen en alle touwen op de juiste plek beleggen. Fred heeft er al een begin mee gemaakt, maar het is nog niet af en de tijd begint te dringen. Als stuurman lijkt het mij goed hierin het voortouw te nemen en ervoor te zorgen dat het klaar is voordat we met gasten gaan varen.

Marijn werkt in sneltreinvaart zijn verfklus van die ochtend af. “Ik wilde zometeen verder gaan met het pinraildiagram,” zegt hij tegen Fred wanneer die langsloopt. “Dan kunnen we de pinnen gaan labelen en misschien in de haven vast wat zeil zetten als proef.” Fred lacht. “Het geel en zwart van de verschansing moet ook nog geverfd worden, hoor. We zijn nog lang niet klaar.”

“Misschien is het ook wel handig als wij straks weten welke lijn waarbij hoort als we hier zeil gaan zetten op de Thames,” werp ik tegen. “Het is voor ons echt niet fijn als we dat dan nog moeten gaan uitzoeken en onveilig bovendien.” “Dat komt nog wel,” meent Fred. “Er moet eerst geverfd worden.”